Може ли да се използва при бременност близнаци ?

Получените досега резултати показват, че NIFTY теста може да се използва при бременност с близнаци. При триплодна или многоплодна бременноста не може да се гарантира точността на теста, така че в такива случаи, не се препоръчва теста NIFTY.

Причината за това е, че NIFTY е количествен тест, който се базира на откритието, че при тризомии допълнителната фетална хромозома е в по-високо от нормалното съотношение в майчината кръв . В многоплодна бременност присъствието на плода с тризомия води до значително по-малко увеличение на тази пропорция, което намалява надеждността на теста.
 

Безплатно застрахователно покритие за теста NIFTY