Може ли да се използва за определяне на пола на плода ?

Да. Тестът NIFTY може да се използва, за да се определи дали плодът е момче или момиче.

Тъй като майката има две Х- хромозоми в клетките си, в майчината кръв може да се съдържат Y-хромозомни сегменти само от плода , при положение, че той е от мъжки пол.

Каква е цената на теста NIFTY?