Възможно ли е теста NIFTY да не е окончателен ?

Да. В 1-2% от случаите теста NIFTY дава невалидни резултати, тъй като кръвта на майката съдържа недостатъчно количество фетална ДНК.

В такива случаи, ако гестационна възраст е по-малка от 17 седмици, кръвната проба трябва да се повтори, поради факта, че с напредването на бременността количеството на ДНК от плода в кръвта на майката непрекъснато се увеличава и се очаква при повторно изследване да се получат валидни резултати.

Повторение на невалиден тест NIFTY е безплатно! Ако при повторния тест също се получат незадоволителни резултати, пациентът може да поиска възстановяване на платената сума.

 

Може ли да се използва за определяне на пола на плода ?