Колко точен е теста NIFTY?

NIFTY тестът е един от най-точните кръвни тестове за откриване на синдрома на Даун (както и синдром на Едуардс и синдром Патау) на разположение в света.

Комбинираният тест, състоящ се от кръвен биохимичен тест и ултразвуков преглед (широко използван в момента), е с точност 95%, докато точността на NIFTY теста е над 99 %.

Компанията в Хонг Конг, която е разработила и разпространява този тест, е обработила повече от 200,000 кръвни проби до Март 2014 година. Няма регистрирани абсолютно никакви фалшиво-негативи резултати, т.е. случаи, в които теста е дал отрицателни резултати, макар че плода има синдром на Даун.

Това практически е точност на откриване 100% . Въпреки това, събирането на клинични данни продължава и към момента не можем да говорим за точност 100%, въз основа на критериите за научни изследвания, а само за над 99 %. (С други думи, в настоящия момент това е скринингов тест, а не е диагностичен тест.)

Има само един фалшиво - положителен (случай когато плода не е със синдром на Даун, както е показало изследването) в най-голямото клинично проучване на над 10,000 проби . За сравнение: комбинирания тест дава приблизително 200 фалшиво-положителни резултати на 10,000 случая.
Точността на NIFTY теста може да бъде повлиян негативно от следното: хромозомни аномалии при майката (анеуплоидия), хромозомен мозаицизъм , микроделеции , микродупликации , многоплодна бременност ( тризнаци или повече).

На кого се препоръчва NIFTY теста?