Безплатно застрахователно покритие за теста NIFTY

В допълнение към NIFTY теста, BGI препоръчва използването на свободно достъпна застраховка , предлагана от клон на PICC Health Insurance Company ООД Шенжен. Тази застраховка ще покрие разходите за допълнителна пренатална диагностика в случай на положителен NIFTY тест, докато в случай на резултати, които по-късно бъдат доказани, като фалшиво-отрицателни, ще плати компенсация, както следва:

1. Ако резултатите от теста показват " висок риск " от тризомия 21, тризомия 18 или тризомия 13, застрахователната компания ще плати разходите за пренатална диагностика, вземане на проби от околоплодната течност (амниоцентеза) или хорионбиопсията и хромозомен анализ.

2 . Ако резултатите от изпитванията показват "нисък риск", което означава, че тестът е "негативен", но новороденото се диагностицира с тризомия 21, тризомия 18 или тризомия 13 в рамките на една година, застрахователната компания ще плати 200,000 RMB (приблизително USD 32000 по настоящия валутен курс), базирани на премия по застрахователен договор.

Застраховката се предоставя безплатно за всеки пациент използвал NIFTY теста, но тъй като кръвните проби са изпратени кодирани за защита на личните данни, то отделен застрахователен договор трябва да бъде сключен. Ако сте съгласни, Istenhegyi Genetic Diagnostics център ще предостави личните данни на бъдещата майка на застрахователната компания.

 

Как мога да заявя NIFTY теста?