На кого се препоръчва NIFTY теста?

NIFTY тестът се препоръчва основно на бъдещи майки, които са изложени на по-висок от нормалния риск от раждане на бебе със синдрома на Даун и когато се изисква изследване с възможно най-голяма точност, без използване на инвазивни процедури ( т.е. без амниоцентеза или хорионбиопсия, което е свързано с риск за аборт от 0.5-1 %).

Този тест се препоръчва също така, ако съмнението за хромозомни аномалии на плода не може да се изключи въз основа на резултатите от комбинирания тест. В този случай, бъдещата майка ще получи генетична консултация, по време на която да се прецени дали е препоръчително извършване на NIFTY тестване.

Освен това този тест се препоръчва на всички бъдещи майки, които са с нисък риск, но желаят тест с по-голяма точност от 95%,  без инвазивни процедури за скрининг и без риск от аборт.

В някои редки случаи теста NIFTY е противопоказан: ако бъдещата майка е претърпяла преливане на кръв, трансплантация на органи или терапията със стволови клетки, и наличието на външна (екзогенни ) ДНК води до погрешни резултати.

Кога може теста NIFTY да бъде проведен ?