Кога може теста NIFTY да бъде проведен ?

NIFTY тестът може да се извърши след комбинирания тест, най-рано в 12-та седмица на бременността, но не по-късно от 24-та седмица.

По принцип, този тест може да се извърши преди 12-та седмица, но използването му не е показано преди 12-та седмица . Няма достатъчно данни за надеждността на NIFTY тест в бременности преди 12-та седмица и недостатъчното количество на генетичен материал в периферната кръв на майката може да доведе до невалидни резултати, повторни тестове и закъснения, дължащи се на тези проблеми. Поради това се препоръчва да се извърши подробен ултразвуковия преглед, с цел да се направи точна оценка на гестационна възраст, особено в началото на бременностт.

Ако NIFTY тестът е положителен, се пристъпва към вземане на проби от околоплодната течност или хорионбиопсия, при които се взема проба от фетални клетки , а хромозомите на плода се изследват, за да се осигури потвърждение на 100% на резултата от NIFTY теста.

Възможно ли е теста NIFTY да не е окончателен ?